Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Aktualności szczegóły

Aktualności szczegóły

Podsumowanie gminnego konkursu

Podsumowanie gminnego konkursu ,,Zimowe ptaki – skrzydlaci goście naszych karmników” 23 kwietnia w naszej szkole podsumowano gminny konkurs plastyczny dla dzieci z oddziałów i punktów przedszkolnych ,,Zimowe ptaki – skrzydlaci goście naszych karmn

Autor: E. Jankowska, A. Gruszewska, A. Różańska. | 23.04.2012

Podsumowanie gminnego konkursu ,,Zimowe ptaki – skrzydlaci goście naszych karmników”23 kwietnia w naszej szkole podsumowano gminny konkurs plastyczny dla dzieci z oddziałów i punktów przedszkolnych ,,Zimowe ptaki – skrzydlaci goście naszych karmników ‘’. Rozpoczął się on w grudniu, a zakończył w marcu. Organizatorki konkursu Ewa Jankowska, Agnieszka Gruszewska i Agnieszka Różańska opracowały regulamin i zaprosiły zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciu.

Celem konkursu było:
-zachęcenie dzieci do aktywnej ochrony środowiska przyrodniczego ,
-zwrócenie uwagi na konieczność systematycznego dokarmiania ptaków w okresie zimowym,
-poznawanie różnych gatunków ptaków, które zasiedlają najbliższą okolicę,
-rozwijanie zainteresowań plastycznych.

Do zakresu prac konkursowych należało:
-wykonanie karmników,
-gromadzenie karmy dla ptaków,
-systematyczne dokarmianie ptaków,
-obserwację ptaków przylatujących do karmników,
-wykonanie prac plastycznych przedstawiających ptaki, które gościły w karmnikach szkolnych.

Na konkurs dostarczono 42 prace z Ligowa, Mochowa i Bożewa.
Komisja konkursowa w składzie: dyrektor szkoły-Krystyna Cymerman, Małgorzata Grudzińska—nauczyciel przyrody, Elżbieta Kowalska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej stanęła przed trudnym zadaniem, ponieważ wszystkie prace były piękne.

W kategorii punktów przedszkolnych przyznano trzy równorzędne I miejsca, a zajęli je:
Zuzanna Szymczyk, Kamil Kopyciński, Julia Rutkowska.

Pozostałe prace w tej kategorii wiekowej zostały nagrodzone II miejscem.
W kategorii oddziałów przedszkolnych przyznano następujące miejsca:
I miejsce– Aleksandra Opalczewska (oddział przedszk. w Bożewie).
II miejsce– Mateusz Grudziński (oddział przedszk. w Ligowie).
II miejsce– Michał Lemański (oddział przedszk. w Ligowie).
III miejsce– Aleksandra Pietrzak (oddział przedszk. w Mochowie).
III miejsce– Igor Cholewiński (odział przedszk. w Bożewie).

Nagrody ufundowało Stowarzyszenie Wolontariuszy na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży ,,Serce-Sercu’’ oraz dyrektor szkoły Krystyna Cymerman. Wielką pomoc w organizacji konkursu okazali rodzice dzieci z punktów i oddziałów przedszkolnych z Ligowa, przygotowując słodki poczęstunek. Składamy serdeczne podziękowania fundatorom nagród oraz rodzicom przedszkolaków. Dziękujemy także pani Małgorzacie Adamczyk za wykonanie dekoracji.

Podsumowanie gminnego konkursu
,,Zimowe ptaki – skrzydlaci goście naszych karmników” 23 kwietnia w naszej szkole podsumowano gminny konkurs plastyczny dla dzieci z oddziałów i punktów przedszkolnych ,,Zimowe ptaki – skrzydlaci goście naszych karmników ‘’. Rozpoczął się on w grudniu, a zakończył w marcu. Organizatorki konkursu Ewa Jankowska, Agnieszka Gruszewska i Agnieszka Różańska opracowały regulamin i zaprosiły zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciu.

Nagrody ufundowało Stowarzyszenie Wolontariuszy na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży ,,Serce-Sercu’’ oraz dyrektor szkoły Krystyna Cymerman. Wielką pomoc w organizacji konkursu okazali rodzice dzieci z punktów i oddziałów przedszkolnych z Ligowa, przygotowując słodki poczęstunek. Składamy serdeczne podziękowania fundatorom nagród oraz rodzicom przedszkolaków. Dziękujemy także pani Małgorzacie Adamczyk za wykonanie dekoracji.