Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Aktualności szczegóły

Aktualności szczegóły

Góra Grosza 2020

Autor: Brak | 15.06.2020

W trakcie trwania 20. edycji Góry Grosza zebrano w całej Polsce prawie 2,5 mln zł. Szkoła Podstawowa w Ligowie również miała w tym swój udział: 516,47 zł.
Zebrane pieniążki zostaną przeznaczone m.in. na:
*remonty i doposażenia infrastruktury placówek i ośrodków dla dzieci i młodzieży,
*pomoc specjalistyczną ( np. rehabilitację),
*programy i staże dla młodzieży (np. stypendia),
*edukację dzieci i ich opiekunów,
*wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
*rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.
W przeprowadzenie zbiórki zaangażowały się: p. Agnieszka Gruszewska oraz p. Aneta Kamińska.
Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoje "grosze" i zaangażowali się w akcję.