Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Aktualności szczegóły

Aktualności szczegóły

V edycja Konkursu Matematycznego „CONTINUUM”

Autor: Brak | 15.06.2020

W roku szkolnym 2019/ 2020 uczeń klasy ósmej Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Ligowie Maciej Kamiński przystąpił do V edycji Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza. Uczeń naszej szkoły Maciej Kamiński znalazł się wśród wąskiego grona finalistów i dnia 28 lutego 2020 roku przystąpił do drugiego finałowego etapu konkursu. Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych oraz motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do zdobywania wiedzy, a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki. Składamy serdeczne podziękowania dla ucznia Macieja Kamińskiego za trud włożony w solidne przygotowania do konkursu oraz gratulacje za osiągnięcie tak wysokiego wyniku w konkursie. Uczeń przygotowywał się pod kierunkiem nauczyciela matematyki pani Ewy Sulińskiej.

Podsumowując pracę Maćka w naszej szkole warto przypomnieć, że jego sukcesy zaczęły się już w klasie 6. Był wówczas w pierwszej trójce najlepszych uczniów w konkursie matematycznym organizowanym przez Szkoły Katolickie w Płocku. W klasie 7 był finalistą konkursu matematycznego,, Continuum", którego organizatorem jest Politechnika Warszawska Filia w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza. W klasie 8 zajął I miejsce w XII konkursie matematycznym dla uczniów szkół podstawowych organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im mjr. H Sucharskiego w Sierpcu i kolejny raz jest finalistą ogólnopolskiego konkursu ,,Continuum''. Maćku jesteśmy z Ciebie bardzo dumni i życzymy dalszych sukcesów w szkole średniej.