Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Aktualności szczegóły

Aktualności szczegóły

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19

Autor: Dyrektor Szkoły Agnieszka Różańska | 04.06.2020

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz.1239 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.),

5. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020 r.,

6. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dnia 15.05.2020r.,

7. Konsultacje w szkole- wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół z dnia 15.05.2020r.,

8. Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych- wytyczne MEN, CKE i GIS z dnia 15.05.2020r.,

9. Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły z dnia 14.05.2020r.

.......................

Cały dokument można przeczytać pod podanym niżej linku

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie.