Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Aktualności szczegóły

Aktualności szczegóły

Szkoła Młodych Patriotów

Autor: Brak. | 10.09.2018

W okresie od 30 listopada 2017 r. do 30 maja 2018 r. realizowaliśmy zadania przewidziane regulaminem konkursu VI edycji Szkoły Młodych Patriotów i otrzymaliśmy certyfikat „ Szkoła młodych patriotów”. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Do realizacji było 9 zadań, warunkiem uzyskania dyplomu, było uzyskanie co najmniej 80% punktów. Zrealizowaliśmy wszystkie zadania i uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów 100%. Koordynatorem projektu była Elżbieta Kowalska. Zadania realizowali: Ewa Sulińska, Irena Wiśniewska, Małgorzata Adamczyk, Marzena Kowalska, Aneta Kamińska, Monika Pomierska, Marzena Juszczyk, Ewa Jankowska Adam Krzemiński.
Zrealizowane zadania:
1. Przeprowadzenie konwersatorium pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
6. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” - przygotowanie prac pisemnych.