Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Aktualności szczegóły

Aktualności szczegóły

Dzień Nauczyciela 2017

Dnia 13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli zaproszeni goście: ks. kan. Andrzej Zembrzuski, p. Anna Witkowska, kierownik Wydziału O

Autor: Elżbieta Kowalska, Monika Pomierska, Ewa Sulińska i Adam Krzemiński. | 13.10.2017

Dnia 13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli zaproszeni goście: ks. kan. Andrzej Zembrzuski, p. Anna Witkowska, kierownik Wydziału Oświaty na terenie Gminy Mochowo, radni naszej gminy, przedstawiciele stowarzyszeń działających na naszym terenie, emeryci i renciści, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Po przywitaniu wszystkich gości przez p. dyrektor uczniowie zaprezentowali część artystyczną, która w humorystyczny sposób ukazała codzienne życie szkoły. Jej zwieńczeniem była prezentacja multimedialna przedstawiająca ważniejsze wydarzenia minionego roku szkolnego. Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości, w czasie których odczytano także słowa Wójta Gminy Mochowo, skierowane do pracowników szkoły. Pan Wójt wyraził wdzięczność za codzienny trud, jaki oświata wkłada każdego dnia w wychowanie młodego pokolenia i życzył dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Pani Anna Witkowska wręczyła Nagrody Wójta Gminy Mochowo Pani Marii Kierzkowskiej, dyrektor szkoły oraz pani Ewie Jankowskiej za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz edukacji. Pani Monika Pomierska odczytała życzenia Przewodniczącego Rady Gminy Mochowo. Następnie pani dyrektor wręczyła nauczycielom Nagrody Dyrektora, które otrzymali: Elżbieta Kowalska, Ewa Sulińska, Adam Krzemiński, Monika Pomierska, Aneta Kamińska, Marlena Rochowicz, Marzena Juszczyk, Michał Pączkowski, Irena Wiśniewska. Pani Dyrektor przyznała także nagrody pracownikom administracji i obsługi: Małgorzacie Dudkiewicz, Mirosławowi Szplitgerber, Danucie Nawrockiej, Jolancie Krajewskiej, Krystynie Polakowskiej i Grażynie Waliszewskiej. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem nauczycieli i zaproszonych gości. Część rozrywkową przygotowali: Elżbieta Kowalska, Monika Pomierska, Ewa Sulińska i Adam Krzemiński.

Aktualności szczegóły

Dzień Nauczyciela 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dapibus lorem a ipsum tempus, at molestie erat pellentesque. Nulla non diam mollis, luctus orci mattis, ullamcorper massa.

IMG_0266.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0275.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0231.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0228.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0225.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0287.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0236.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0226.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0252.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0220.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0249.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0218.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0222.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0239.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0291.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0280.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0221.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0265.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0227.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0223.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0219.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0242.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0272.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0263.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0269.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0290.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0284.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0277.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0276.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0261.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0260.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0254.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0286.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0288.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0258.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0273.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0292.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0234.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0274.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0232.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0245.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0278.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0240.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0237.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0247.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0230.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0235.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0250.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0238.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0264.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

IMG_0229.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć