Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Aktualności szczegóły

Aktualności szczegóły

Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

Fundacja Państwo Obywatelskie - organizacja pożytku publicznego oraz Komitet Honorowy IV Ogólnopolski Konkurs dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ IV EDYCJA Hasło konkursu: Prawo, Przyjaźń, Tolera

Autor: Elżbieta Kowalska | 24.04.2016

Fundacja Państwo Obywatelskie - organizacja pożytku publicznego oraz Komitet Honorowy

IV Ogólnopolski Konkurs dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą
BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ IV EDYCJA

Hasło konkursu:  Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

Nasza szkoła w roku szkolnym 2014/2015, przystąpiła do konkurs BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ, który  przebiegał w okresie od 18 maja 2015 r. do 18 lutego 2016 r. (z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień). Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.  Przystępując do konkursu wykonaliśmy 11 zadań, każde z zadań otrzymało maksymalną ilość punktów od jury konkursu. W realizację zadań konkursowych  zaangażowali się wszyscy nauczyciele i cała społeczność uczniowska. Koordynatorami konkursu byli Michał Pączkowski i Elżbieta Kowalska. Z niecierpliwością czekamy na tytuł Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe.

Sprawozdanie Bezpieczna szkoła

Konkurs Bezpieczna szkoła