Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Aktualności szczegóły

Aktualności szczegóły

Nie będzie pszczół, nie będzie nas

15 stycznia 2015 r. w naszej szkole miało miejsce rozpoczęcie Projektu promującego ochronę pszczołowatych. W nazwie projektu „Nie będzie pszczół, nie będzie nas” znalazło się odniesienie do słów Alberta Einsteina, który powiedział „Jeżeli z Ziemi zni

Autor: Koordynator projektu Adam Krzemiński | 15.01.2015

15 stycznia 2015 r. w naszej szkole miało miejsce rozpoczęcie Projektu promującego ochronę pszczołowatych. W nazwie projektu „Nie będzie pszczół, nie będzie nas” znalazło się odniesienie do słów Alberta Einsteina, który powiedział „Jeżeli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia” Celem projektu jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej w zakresie ochrony pszczołowatych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli ze szkoły w Ligowie oraz lokalnej społeczności, a także rozwijanie wśród uczestników projektu poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Czas realizacji projektu przewidziany jest od stycznia do listopada br. W ramach rozpoczęcia projektu w/w dniu w budynku szkoły odbyło się spotkanie organizacyjno-promocyjno - informacyjne. Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły, rodzice oraz nauczyciele. Podczas spotkania zostały przekazane informacje o możliwości wzięcia udziału w projekcie. Następnie koordynator projektu przekazał harmonogram działań związanych z projektem. Bardzo ciekawym punktem spotkania było wystąpienie zaprzyjaźnionego pszczelarza z pasieki w Tłuchowie, który zaprezentował swój warsztat pracy. Harmonogram działań projektu jest bardzo bogaty: od prezentacji i pokazów multimedialnych po wizytę w pasiece oraz różne konkursy związane z promocją życia pszczołowatych.