Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Aktualności szczegóły

Aktualności szczegóły

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Ligowie.

Historia naszej szkoły sięga XIX wieku. Jest bogata w wydarzenia historyczne, piękna i długa. Jednym z takich wydarzeń jest Powstanie Styczniowe z 1863 r. , które było ostatnim i najdłuższym powstaniem narodowym Polaków w XIX wieku w walce o odzyskan

Autor: Maria Jolanta Kierzkowska | 15.10.2014

Historia naszej szkoły sięga XIX wieku. Jest bogata w wydarzenia historyczne, piękna i długa. Jednym z takich wydarzeń jest Powstanie Styczniowe z 1863 r. , które było ostatnim i najdłuższym powstaniem narodowym Polaków w XIX wieku w walce o odzyskanie niepodległości. Był to zryw wymagający odwagi, wiary, bezgranicznego poświęcenia a nawet męczeństwa. Na naszym terenie zaczęto formować małe oddziały do walki z Moskalami. Jeden z takich oddziałów został założony pomiędzy wsiami Wólka, Gozdy i Czermno, w miejscu zwanym Okrągły Borek. Poległo tam 17 powstańców, w tym kapelan oddziału. Aby uczcić te wydarzenia na parafialnym cmentarzu w 150 rocznicę Powstania Styczniowego, odbyły się piękne uroczystości patriotyczne połączone z odsłonięciem Pomnika Uczestników Powstania Styczniowego. Te wydarzenia w głównej mierze zadecydowały o wyborze patrona. Wybór patrona nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami i po uwzględnieniu w głosowaniu wszystkich podmiotów szkoły okazało się, że zdecydowaną większość głosów uzyskało imię „Powstańców Styczniowych”. Bohaterowie wydarzeń z 1863 r. skupiają takie wartości jak patriotyzm, wolność, odpowiedzialność, wiarę i dobro. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Gminy w Mochowie podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ligowie. Z dniem 15 lipca 2014 r. pełna nazwa Szkoły Podstawowej w Ligowie brzmi : Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie. Według szkolnej społeczności istnieje potrzeba skupienia uwagi dzieci i młodzieży wokół ideałów, które byłyby im bliskie i zrozumiałe, godne naśladowania, integrujące lokalne środowisko. Obrzędowość związana z patronem wzbogaci tradycje szkoły, która zyska swoją indywidualną tożsamość.

Dyrekto Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Styczniowych w Ligowie
Maria Jolanta Kierzkowska

Aktualności szczegóły

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Ligowie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dapibus lorem a ipsum tempus, at molestie erat pellentesque. Nulla non diam mollis, luctus orci mattis, ullamcorper massa.

DSC_0231.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0232.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0221.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0205.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0229.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0233.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0206.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0212.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0235.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0236.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0210.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0230.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0216.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0237.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0213.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0220.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0209.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0222.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0215.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0223.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0227.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć

DSC_0226.jpg

Kliknij w ikonkę

Galeria zdjęć