Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Aktualności szczegóły

Aktualności szczegóły

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

Za nami miesiące intensywnej pracy. Oceny na świadectwie to dowód zaangażowania i wynik podejmowanego wysiłku, zdobywania wiedzy oraz ważnych umiejętności.
Na uznanie  zasługuje praca wymienionych poniżej uczniów.
Są to:

| 17.07.2012

Za nami miesiące intensywnej pracy. Oceny na świadectwie to dowód zaangażowania i wynik podejmowanego wysiłku, zdobywania wiedzy oraz ważnych umiejętności.
Na uznanie  zasługuje praca wymienionych poniżej uczniów.
Są to:

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2011/2012
osiągnęli najlepsze wyniki w nauce
Klasa Ia
Natalia Bombalicka,
Wiktoria Cendrowska,
Wiktoria Nawrocka,
Franciszek Strupczewski,
Jakub Szylak,
Marta Żołnowska

Klasa Ib
Andzelika Borowska,
Wiktoria Kozakiewicz,
Paulina Olszewska,
Bartosz Zejfert

Klasa II
Joanna Adamczyk,
Filip Gołębiewski,
Bartosz Jarzyński,
Mateusz Skrzyński

Klasa III
Natalia Dziarkowska,
Magdalena Rumianowska,
Sylwia Wiśniewska

Klasa IV
Agnieszka Lisiecka,
Emilia Bombalicka,
Łukasz Bońkowski

Klasa Va
Daria Inoch,
Katarzyna Bylińska

Klasa Vb
Patrycja Bombalicka,
Przemysław Adamczyk,
Justyna Olszewska,
Milena Skrzyńska
Klasa VIa
Łukasz Kleczkowski,
Katarzyna Witkowska,
Monika Wiśniewska,
Magdalena Kowalska,
Sebastian Kuskowski

Klasa VIb
Angelika Bombalicka

Stypendium Wójta Gminy Mochowo za wysokie  wyniki w nauce uzyskali następujący uczniowie:
Patrycja Bombalicka,
Łukasz Kleczkowski,
Katarzyna Witkowska,
Monika Wiśniewska,
Angelika Bombalicka,
Przemysław Adamczyk,
Daria Inoch,
Magdalena Kowalska
Uczniowie godnie reprezentowali szkołę w konkursach
i zawodach sportowych w roku szkolnym 2011/2012.
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Tradycje wielkanocne"
1.  miejsce Karol Mikołajczuk

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ 20 lat Państwowej Straży Pożarnej”
1.  miejsce w gminie i powiecie Joanna Adamczyk,
2 miejsce w gminie Martyna Gierłowska

VII Powiatowy Konkurs plastyczno-recytatorski
„Świat w oczach dziecka – cztery pory roku” – 1.  miejsce
Karol Mikołajczuk, Bartosz Jarzyński,
2.  miejsce
Martyna Warsicka.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Barwy natury, barwy wsi”
1 miejsce Martyna Warsicka

Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu
3.  miejsce chór szkolny.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Euro 2012r – 2.  miejsce
Karol Mikołajczuk, Justyna Olszewska

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wędkarstwo w oczach dziecka”
2.  miejsce
Katarzyna Bylińska,
wyróżnienie
Martyna Warsicka,
Jagoda Dudkiewicz

Ogólnopolski  Konkurs „ Oszczędzamy w SKO” – wyróżnienie dla szkoły

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
1.  miejsce etap gminny
4.  miejsce etap powiatowy – Łukasz Kleczkowski,
2.  miejsce etap gminny Sebastian Kuskowski.

Rejonowy Konkurs Matematyczny organizowany przez Katolickie Gimnazjum w Sikorzu
5.  miejsce
Łukasz Kleczkowski, Magdalena Konczalska.
Powiatowt Konkurs Historyczny "Starożytny Egipt" – wyróżnienia:
Daria Inoch, Przemysław Adamczyk, Patrycja Bombalicka, Katarzyna Witkowska

Powiatowy Konkurs "Bezpieczna Droga do szkoły"
1.  miejsce Patrycja Bombalicka,
2. miejsce Przemysław Adamczyk

WYNIKI ZAWODÓW SPORTOWYCH

Zawody powiatowe :
Mini piłka koszykowa dziewcząt
3.  miejsce
Mini piłka nożna dziewcząt
4.  miejsce
Mini piłka siatkowa dziewcząt
4. miejsce

Drużynowy Tenis Stołowy dziewcząt i chłopców
- 2.  miejsce chłopcy
- 3.  miejsce dziewczęta

Międzypowiatowy Dtuzynowy Tenis Stołowy
3 miejsce

Turniej Tenisa Stołowego „ O puchar 7 redakcji”:
2.  miejsce Przemysław Szynalski
3.  miejsce Sebastian Kuskowski
2 . miejsce Patryk Szynalski

Gminny Turniej Tenisa Stołowego
1. miejsce  Patryk Szynalski
2.  miejsce Przemysław Szynalski
3.  miejsce Łukasz Kleczkowski
1.  miejsce Magdalena Konczalska
2. miejsce Monika Wiśniewska

„Bieg trzeźwości”
1.  miejsce dla szkoły


Uczniom i ich nauczycielom gratuluję. Serdecznie dziękuję  wszystkim rodzicom, organizacjom i instytucjom za aktywne włączanie się w życie szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligowie
Krystyna Cymerman