Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

RODO

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w

  • RODO

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję iż:
1) Administratorem osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, Ligowo, ul. Parkowa 2 , 09-228 Ligowo, tel. 24 2765160, e-mail: sekretariat.ligowo@wp.pl,
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku szkolnego i stosunku pracy,
3) Dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
4) Każdy kogo dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadku danych przekazanych dobrowolnie także do ich usuwania,
5) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
6) Każdy kogo dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę może wnieść skargę do organu nadzorczego,
7) Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa.

Ponadto informuje się, że w Szkole prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestr zbiorów danych, którego treść udostępniana jest każdemu zainteresowanemu do przeglądania w sekretariacie Szkoły.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest:
KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
- tel. 606 213 134, e-mail: Rodo.Zakrzewski@o2.pl

Projekty unijne i nie tylko

ZOBACZ CO ROBIMY !!!

Nunc fermentum dapibus dolor et scelerisque. Curabitur commodo sed augue vitae auctor. Mauris lacus dui, venenatis vel molestie eu, gravida luctus lorem. Suspendisse arcu urna, viverra quis urna quis, porttitor aliquam tellus.

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych „ Zdrowo jem, więcej wiem”. Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i składa się z Konkurs z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania 1 lub 2 bloki zadań, w których skład wchodzą lekcje, konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkania z rodzicami. Zespół Pierzaste brokułki zrealizował dwa etapy.
Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 aktywnie włączyła się w trwający „ Rok Szkoły w Ruchu”, który został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej. Wszystkie działania „ Roku Szkoły w Ruchu” promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Jedna z propozycji jest akcja „ Ćwiczyć każdy może”, w ramach której postanowiliśmy aktywnie wypełnić czas uczniów nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego.
Gmina Mochowo w okresie od 3 września 2012 r. – do 28 czerwca 2013 r. realizuje projekt systemowy pt. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9. 1. 2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.
Treść w przygotowaniu.
Treść w przygotowaniu.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image