www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2017/2018

Uwaga w zakładce rekrutacja znajdują się niezbędne dokumenty oraz terminy dotyczące przyjęcia dzieci do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych ("zerówek") oraz klasy I.

 • Rekrutacja

Terminarz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniajacego do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018:

 • do 21 marca 2017r. (do godz. 15:00) złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci następujących dokumentów: - deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny/oddziały przedszkolne) w kolejnym roku szkolnym, - zgłoszenia dziecka do klasy I (z naszego obwodu), - wniosku o kontynuację nauki w klasie I (dzieci spoza obwodu).
 • 22 marca 2017r. opublikowanie informacji o wolnych miejscach w punkcie przedszkolnym, oddziałach przedszkolnych i klasie I.
 • do 04 kwietnia 2017r. (do godz. 15:00) złożenie w szkole 1 wyboru wniosku z załącznikami o przyjęcie dziecka do klasy I.
 • do 05 kwietnia 2017r. (do godz. 15:00) złożenie wniosku wraz z załącznikami o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.
 • 21 kwietnia 2017r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (punkt przedszkolny, oddziały przedszkolne i klasa I).
 • do 26 kwietnia 2017r. (do godz. 15:00) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego oraz klasy I w przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż 1 placówkę.
 • 28 kwietnia 2017r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • 22 maja 2017r. opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

pozostałe terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 w załączniku - zarządzenie Wójta Gminy Mochowo nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017r.

Punkt przedszkolny:

Oddziały przedszkolne ("zerówki"):

Klasa I:

Projekty unijne i nie tylko

ZOBACZ CO ROBIMY !!!

Nunc fermentum dapibus dolor et scelerisque. Curabitur commodo sed augue vitae auctor. Mauris lacus dui, venenatis vel molestie eu, gravida luctus lorem. Suspendisse arcu urna, viverra quis urna quis, porttitor aliquam tellus.

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych „ Zdrowo jem, więcej wiem”. Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i składa się z Konkurs z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania 1 lub 2 bloki zadań, w których skład wchodzą lekcje, konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkania z rodzicami. Zespół Pierzaste brokułki zrealizował dwa etapy.
Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 aktywnie włączyła się w trwający „ Rok Szkoły w Ruchu”, który został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej. Wszystkie działania „ Roku Szkoły w Ruchu” promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Jedna z propozycji jest akcja „ Ćwiczyć każdy może”, w ramach której postanowiliśmy aktywnie wypełnić czas uczniów nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego.
Gmina Mochowo w okresie od 3 września 2012 r. – do 28 czerwca 2013 r. realizuje projekt systemowy pt. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9. 1. 2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.
Treść w przygotowaniu.
Treść w przygotowaniu.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image