Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Rekrutacja na rok 2019/2020

Rekrutacja na rok 2019/2020

Rekrutacja na rok 2019/2020

Uwaga w zakładce rekrutacja znajdują się niezbędne dokumenty oraz terminy dotyczące przyjęcia dzieci do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych ("zerówek") oraz klasy I.

 • Rekrutacja na rok 2019/2020

Uwaga!  W zakładce “rekrutacja” znajdują się niezbędne dokumenty oraz terminy dotyczące przyjęcia dzieci do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I.

Dokumenty dostepne są również w sekretariacie naszej szkoły.

 

Terminarz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2019/2020:

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I NAUKI W KL.I

 • Od 11 lutego do  18 lutego 2019r. (do godz. 14:00) złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny/oddziały przedszkolne) w kolejnym roku szkolnym.

 • do 18 lutego 2019r. (do godz. 14:00) zgłoszenia dziecka do klasy I (z naszego obwodu) lub składanie wniosku o kontynuację nauki w klasie I (dzieci spoza obwodu).

POSTEPOWANIE REKRUTACYJNE DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  I  KL.I

 • 22 lutego 2019r. udostepnienie na stronie internetowej szkoły podstawowej oferty przedszkoli.

 • 22 lutego 2019r. udostępnienie na stronie internetowej szkoły informacji o wolnych miejscach w klasie I.

 • do 22 lutego 2019r. do 4 marca 2019r. (do godz. 14:00) złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 • do 22 lutego 2019r. do 4 marca 2019r. (do godz. 14:00) złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 • 11 marca 2019r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
  i niezakwalifikowanych (punkt przedszkolny, oddziały przedszkolne).

 • 11 marca 2019r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych (klasa I).

 • do 15 marca 2019r. (do godz. 14:00) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż jedną placówkę.

 • do 15 marca 2019r. (do godz. 14:00) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I w przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż jedną placówkę.

 • 22 marca 2019r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.

 • 22  marca 2019r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  klasy I.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • od 22 marca 2019r. W terminie 7 dni od opublikowania list dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych (do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i do klasy I) rodzic może wystąpic do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadniena odmowy przyjęcia.
  W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


  POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 • 8 sierpnia 2019r. opublikowanie wykazu wolnych miejsc do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i klasy I.

 • od 8 sierpnia 2019r. do 14 sierpnia 2019r. (do godz.12.00) złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 • od 8 sierpnia 2019r. do 14 sierpnia 2019r. (do godz.12.00) złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 • 19 sierpnia 2019r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
  i niezakwalifikowanych (punkt przedszkolny, oddziały przedszkolne).

 • 19 sierpnia 2019r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych (klasa I).

 • do 22 sierpnia 2019r. (do godz.12.00) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż jedną placówkę.

 • do 22 sierpnia 2019r. (do godz.12.00) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I w przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż jedną placówkę.

 • 23 sierpnia 2019r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.

 • 23  sierpnia 2019r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  klasy I.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • od 23 sierpnia 2019r. W terminie 7 dni od opublikowania list dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych (do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i do klasy I) rodzic może wystąpic do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadniena odmowy przyjęcia.
  W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Powyższe terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020  zostały zawarte w:

 • Zarządzeniu Nr 5/2019  WÓJTA GMINY MOCHOWO z dnia 29 stycznia 2019r.
 • Załączniku nr 1 do Zarządzenie Nr 5/2019  WÓJTA GMINY MOCHOWO z dnia 29 stycznia 2019r. ,
 • Załączniku nr 2  do Zarządzenie Nr 5/2019  WÓJTA GMINY MOCHOWO z dnia 29 stycznia 2019r.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/2020 zostały zawarte w:

Punkt przedszkolny (dokumenty):

Oddziały przedszkolne (dokumenty):

Klasa I (dokumenty):

 

Dodatkowe akty prawne:

1. UCHWAŁA NR 217/XXXI/2017  RADY GMINY MOCHOWO  z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mochowo,

2. UCHWAŁA NR 218/XXXI/2017  RADY GMINY MOCHOWO  z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo.

Plik do pobrania >>

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

wykaz wolnych miejsc

 

Wykaz wolnych miejsc  do punktu przedszkolnego (3,4- latki):

Zakwalifikowanych: 4

Wolnych miejsc: 11

Wykaz wolnych miejsc  do oddziałów przedszkolnych  (5,6- latki):

Zakwalifikowanych: 27

Wolnych miejsc: 23

Wykaz wolnych miejsc  do klasy I:

Zakwalifikowanych: 20

Wolnych miejsc:  5

Plik do pobrania >>

Projekty unijne i nie tylko

ZOBACZ CO ROBIMY !!!

Nunc fermentum dapibus dolor et scelerisque. Curabitur commodo sed augue vitae auctor. Mauris lacus dui, venenatis vel molestie eu, gravida luctus lorem. Suspendisse arcu urna, viverra quis urna quis, porttitor aliquam tellus.

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych „ Zdrowo jem, więcej wiem”. Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i składa się z Konkurs z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania 1 lub 2 bloki zadań, w których skład wchodzą lekcje, konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkania z rodzicami. Zespół Pierzaste brokułki zrealizował dwa etapy.
Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 aktywnie włączyła się w trwający „ Rok Szkoły w Ruchu”, który został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej. Wszystkie działania „ Roku Szkoły w Ruchu” promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Jedna z propozycji jest akcja „ Ćwiczyć każdy może”, w ramach której postanowiliśmy aktywnie wypełnić czas uczniów nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego.
Gmina Mochowo w okresie od 3 września 2012 r. – do 28 czerwca 2013 r. realizuje projekt systemowy pt. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9. 1. 2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.
Treść w przygotowaniu.
Treść w przygotowaniu.
"Aktywna tablica- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK"

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image