Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Rekrutacja na rok 2018/2019

Rekrutacja na rok 2018/2019

Rekrutacja na rok 2018/2019

Uwaga w zakładce rekrutacja znajdują się niezbędne dokumenty oraz terminy dotyczące przyjęcia dzieci do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych ("zerówek") oraz klasy I.

  • Rekrutacja na rok 2018/2019

Uwaga w zakładce rekrutacja znajdują się niezbędne dokumenty oraz terminy dotyczące przyjęcia dzieci do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych ("zerówek") oraz klasy I.

Terminarz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniajacego do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019:
Od 12 lutego do  16 lutego 2018r. (do godz. 15:00) złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny/oddziały przedszkolne) w kolejnym roku szkolnym,
do 23 lutego 2018r. zgłoszenia dziecka do klasy I (z naszego obwodu) lub składanie wniosku o kontynuację nauki w klasie I (dzieci spoza obwodu).
od 19 lutego 2018r. do 5 marca 2018r. (do godz. 15:00) złożenie w szkole 1 wyboru wniosku wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego.
od 26 lutego 2018r. do 12 marca 2018r. (do godz. 15:00) złożenie w szkole 1wyboru wniosku z załącznikami o przyjęcie dziecka do klasy I.
12 marca 2018r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych (punkt przedszkolny, oddziały przedszkolne).
19 marca 2018r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych (klasa I).
do 16 marca 2018r. (do godz. 15:00) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż 1 placówkę.
do 23 marca 2018r. (do godz. 15:00) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I w przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż 1 placówkę.
19 marca 2018r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.
26  marca 2018r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  klasy I.
10 sierpnia 2018r. opublikowanie wykazu wolnych miejsc do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i klasy I (postępowanie uzupełniające).Pozostałe terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 znajdują się w:
Załączniku nr 1,
Załączniku nr 2 
do Zarządzenie Wójta Gminy Mochowo nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018r.

Zarządzenie nr 3/2018  Wójta Gminy Mochowo - terminarz rekrutacji
Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Mochowo - wzory dokumentów rekrutacyjnych
Punkt przedszkolny:
deklaracja kontynuacji (dla rodziców dzieci, które uczęszczają do punktu przedszkolnego)
wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego
załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego
kryteria 2 etap rekrutacji - punkt przedszkolny
Oddziały przedszkolne ("zerówki"):
deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego (dla rodziców dzieci, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego - 5-latków)
wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
kryteria 2 etap rekrutacji - oddziały przedszkolne
Klasa I:
zgłoszenie dziecka z obwodu do klasy I
załącznik do zgłoszenia dziecka z obwodu do klasy I
wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I
załącznik do wniosku o przyjecie dziecka do klasy I - oświadczenia
kryteria - postępowanie rekrutacyjne do klasy I


Plik do pobrania >>

Projekty unijne i nie tylko

ZOBACZ CO ROBIMY !!!

Nunc fermentum dapibus dolor et scelerisque. Curabitur commodo sed augue vitae auctor. Mauris lacus dui, venenatis vel molestie eu, gravida luctus lorem. Suspendisse arcu urna, viverra quis urna quis, porttitor aliquam tellus.

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych „ Zdrowo jem, więcej wiem”. Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i składa się z Konkurs z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania 1 lub 2 bloki zadań, w których skład wchodzą lekcje, konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkania z rodzicami. Zespół Pierzaste brokułki zrealizował dwa etapy.
Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 aktywnie włączyła się w trwający „ Rok Szkoły w Ruchu”, który został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej. Wszystkie działania „ Roku Szkoły w Ruchu” promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Jedna z propozycji jest akcja „ Ćwiczyć każdy może”, w ramach której postanowiliśmy aktywnie wypełnić czas uczniów nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego.
Gmina Mochowo w okresie od 3 września 2012 r. – do 28 czerwca 2013 r. realizuje projekt systemowy pt. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9. 1. 2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.
Treść w przygotowaniu.
Treść w przygotowaniu.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image