Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Rekrutacja na rok 2020/2021

Rekrutacja na rok 2020/2021

Uwaga w zakładce rekrutacja znajdują się niezbędne dokumenty oraz terminy dotyczące przyjęcia dzieci do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych ("zerówek") oraz klasy I.

 • Rekrutacja na rok 2020/2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA Lista przyjętych i nie przyjętych dzieci. Kliknij w link >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach i klasie I

Liczba miejsc wolnych do poszczególnych oddziałów:

- Punkt Przedszkolny (3 i 4-latki) - 8 wolnych miejsc ,

- Oddział Przedszkolny (5,6 -latki) – 5 wolnych miejsc,

- Klasa I - brak wolnych miejsc (w przypadku utworzenia jednego oddziału).

Wnioski o przyjęcie do poszczególnych oddziałów należy składać do 16 marca 2020 r.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Terminarz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2020/2021:

Od 24 lutego do  02 marca 2020r. (do godz. 14:00):

 • złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny/oddziały przedszkolne) w kolejnym roku szkolnym,
 • zgłoszenia dziecka do klasy I (z naszego obwodu) lub składanie wniosku o kontynuację nauki w klasie I (dzieci spoza obwodu).

6 marca 2020r.:

 • udostepnienie na stronie internetowej szkoły podstawowej oferty przedszkoli oraz informacji o wolnych miejscach w klasie I.

Od 6 do 16 marca 2020r. (do godz. 14:00)

 • złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 • złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

23 marca 2020r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych (punkt przedszkolny, oddziały przedszkolne i klasa I).

Do 27 marca 2020r. (do godz. 14:00) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego lub  kl. I w przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż jedną placówkę.

3 kwietnia 2020r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i klasy I.

Pozostałe terminy dotyczące procedury odwoławczej oraz postępowania uzupełniającego znajdują się w zał. nr 1 i zał. nr 2 do Zarządzenia nr 2/2020 Wójta Gminy Mochowo (do pobrania poniżej):

1. Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Mochowo z dnia 17stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo.

2. Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Mochowo z dnia 17.01.2020 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjecie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej , publicznej innej formy wychowania wychowania przedszkolnego, klasy I publicznej szkoły podstawowej, oraz wzór zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej.

3. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

4. Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego.

5. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

6. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (spoza obwodu szkoły).

7. Zgłoszenie dziecka do klasy I (z obwodu szkoły).

8. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 

 

Projekty unijne i nie tylko

ZOBACZ CO ROBIMY !!!

Nunc fermentum dapibus dolor et scelerisque. Curabitur commodo sed augue vitae auctor. Mauris lacus dui, venenatis vel molestie eu, gravida luctus lorem. Suspendisse arcu urna, viverra quis urna quis, porttitor aliquam tellus.

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych „ Zdrowo jem, więcej wiem”. Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i składa się z Konkurs z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania 1 lub 2 bloki zadań, w których skład wchodzą lekcje, konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkania z rodzicami. Zespół Pierzaste brokułki zrealizował dwa etapy.
Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 aktywnie włączyła się w trwający „ Rok Szkoły w Ruchu”, który został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej. Wszystkie działania „ Roku Szkoły w Ruchu” promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Jedna z propozycji jest akcja „ Ćwiczyć każdy może”, w ramach której postanowiliśmy aktywnie wypełnić czas uczniów nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego.
Gmina Mochowo w okresie od 3 września 2012 r. – do 28 czerwca 2013 r. realizuje projekt systemowy pt. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9. 1. 2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.
Treść w przygotowaniu.
Treść w przygotowaniu.
"Aktywna tablica- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK"

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image