Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Dokumenty i pliki

Dokumenty i pliki

ważne dokumenty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dapibus lorem a ipsum tempus, at molestie erat pellentesque. Nulla non diam mollis, luctus orci mattis, ullamcorper massa.

  • Dokumenty i pliki

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH W LIGOWIE
Informacje
Rozmiar: 36 KB
Downloaded 250 time(s).

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH W LIGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Informacje
Rozmiar: 79 KB
Downloaded 7 time(s).

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Powstańców Styczniowych w Ligowie

Informacje
Rozmiar: 641 KB
Downloaded 17 time(s).

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych 2020-2021

Informacje
Rozmiar: 26 KB
Downloaded 13 time(s).

Procedury zatrudniania nauczycieli 2020

Informacje
Rozmiar: 14 KB
Downloaded 8 time(s).

rocedury funkcjonowania szkoły od 1 września 2020r w okresie epidemii koronawirusa.(1)

Informacje
Rozmiar: 33 KB
Downloaded 3 time(s).

System monitorowania oraz oceniania aktywności i postępów uczniów w okresie funkcjonowania kształcenia na odległość

Informacje
Rozmiar: 17 KB
Downloaded 3 time(s).
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dapibus lorem a ipsum tempus, at molestie erat pellentesque. Nulla non diam mollis, luctus orci mattis, ullamcorper massa.
Informacje
Rozmiar: 701 MB
Downloaded 22 time(s).

Projekty unijne i nie tylko

ZOBACZ CO ROBIMY !!!

Nunc fermentum dapibus dolor et scelerisque. Curabitur commodo sed augue vitae auctor. Mauris lacus dui, venenatis vel molestie eu, gravida luctus lorem. Suspendisse arcu urna, viverra quis urna quis, porttitor aliquam tellus.

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych „ Zdrowo jem, więcej wiem”. Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i składa się z Konkurs z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania 1 lub 2 bloki zadań, w których skład wchodzą lekcje, konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkania z rodzicami. Zespół Pierzaste brokułki zrealizował dwa etapy.
Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 aktywnie włączyła się w trwający „ Rok Szkoły w Ruchu”, który został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej. Wszystkie działania „ Roku Szkoły w Ruchu” promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Jedna z propozycji jest akcja „ Ćwiczyć każdy może”, w ramach której postanowiliśmy aktywnie wypełnić czas uczniów nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego.
Gmina Mochowo w okresie od 3 września 2012 r. – do 28 czerwca 2013 r. realizuje projekt systemowy pt. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9. 1. 2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.
Treść w przygotowaniu.
Treść w przygotowaniu.
"Aktywna tablica- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK"

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image