Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Dokumenty i pliki

Dokumenty i pliki

ważne dokumenty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dapibus lorem a ipsum tempus, at molestie erat pellentesque. Nulla non diam mollis, luctus orci mattis, ullamcorper massa.

  • Dokumenty i pliki

Formularz rekrutacyjny projekt pn. "SIERPECKA PONADGINNA ŚWIERLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ" W przypadku zgłoszenia uczestnictwa osoby małoletniej kwestionariusz osobowy powinien zostać podpisany przez jej rodzica/prawnego opiekuna
Informacje
Rozmiar: 276 KB
Downloaded 27 time(s).
Formularz rekrutacyjny projekt pn. "SIERPECKA PONADGINNA ŚWIERLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ" W przypadku zgłoszenia uczestnictwa osoby małoletniej kwestionariusz osobowy powinien zostać podpisany przez jej rodzica/prawnego opiekuna
Informacje
Rozmiar: 720 KB
Downloaded 22 time(s).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zaprasza do udziału w projekcie pn. ?Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa?
Informacje
Rozmiar: 741 KB
Downloaded 23 time(s).
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pn. ?SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ?
Informacje
Rozmiar: 448 KB
Downloaded 84 time(s).
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH W LIGOWIE
Informacje
Rozmiar: 36 KB
Downloaded 203 time(s).
Zarządzenie Nr 3/2018 WÓJA GMINY MOCHOWO z dnia 4 stycznia 2018 r.
Informacje
Rozmiar: 1 MB
Downloaded 17 time(s).
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 Uwaga! W zakładce ?rekrutacja? znajdują się niezbędne dokumenty oraz terminy dotyczące przyjęcia dzieci do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I. Dokumenty dostepne są również w sekretariacie naszej szkoły.
Informacje
Rozmiar: 28 KB
Downloaded 15 time(s).

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH W LIGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Informacje
Rozmiar: 79 KB
Downloaded 7 time(s).

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Powstańców Styczniowych w Ligowie

Informacje
Rozmiar: 587 KB
Downloaded 16 time(s).
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dapibus lorem a ipsum tempus, at molestie erat pellentesque. Nulla non diam mollis, luctus orci mattis, ullamcorper massa.
Informacje
Rozmiar: 701 MB
Downloaded 18 time(s).

Projekty unijne i nie tylko

ZOBACZ CO ROBIMY !!!

Nunc fermentum dapibus dolor et scelerisque. Curabitur commodo sed augue vitae auctor. Mauris lacus dui, venenatis vel molestie eu, gravida luctus lorem. Suspendisse arcu urna, viverra quis urna quis, porttitor aliquam tellus.

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych „ Zdrowo jem, więcej wiem”. Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i składa się z Konkurs z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania 1 lub 2 bloki zadań, w których skład wchodzą lekcje, konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkania z rodzicami. Zespół Pierzaste brokułki zrealizował dwa etapy.
Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 aktywnie włączyła się w trwający „ Rok Szkoły w Ruchu”, który został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej. Wszystkie działania „ Roku Szkoły w Ruchu” promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Jedna z propozycji jest akcja „ Ćwiczyć każdy może”, w ramach której postanowiliśmy aktywnie wypełnić czas uczniów nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego.
Gmina Mochowo w okresie od 3 września 2012 r. – do 28 czerwca 2013 r. realizuje projekt systemowy pt. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9. 1. 2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.
Treść w przygotowaniu.
Treść w przygotowaniu.
"Aktywna tablica- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK"

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image