Orches

www.ligowo.szkola.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Styczniowych

w Ligowie

Aktywna tablica

Aktywna tablica

Aktywna tablica

"Aktywna tablica- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK"

  • Aktywna tablica

Konspekt lekcji informatyki

Kl. VI a Temat:

Tworzenie infografiki, graficzna prezentacja danych

Cele ogólne:

- łączenie tekstu z grafiką,

- formatowanie tekstu i grafiki

 

Cele operacyjne: Uczeń:

- redaguje i formatuje tekst zawierający elementy graficzne,

- wstawia do edytora tekstu obiekty WordArt, kliparty i zdjęcia zapisane w folderze,

- kopiuje ze stron internetowych obrazki i tekst oraz umieszcza je w dokumencie,

- zapisuje dokument we wskazanym miejscu na dysku komputera,

- korzysta z pola tekstowego podczas umieszczania tekstu i obrazów w edytorze tekstu,

- zwraca uwagę na staranność i dokładność pracy.

 

Metody pracy:

- pokaz multimedialny, pogadanka, instruktaż, ćwiczenia praktyczne przy komputerze

 

Formy pracy:

- praca indywidualna i grupowa

 

Środki dydaktyczne:

- zestawy komputerowe, oprogramowanie (Microsoft Office, przeglądarka internetowa Google Chrome), monitor interaktywny.

 

Przebieg lekcji:

1. Określenie celu lekcji, podanie tematu.

2. Nauczyciel przy użyciu monitora interaktywnego objaśnia wstawianie do dokumentu

- obiektów WordArt,

- obiektów Klipart,

- rysunku zapisanego w folderze.

3. Uczniowie uruchamiają program Word, wstawiają do dokumentu tekstowego napis wykonany w WordArcie. Za pomocą autokształtów wstawiają kształty (trójkąt). Poszczególne miejsca piramidy uzupełniają grafiką wcześniej skopiowaną ze stron internetowych.

4. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów, udziela wskazówek. Wskazuje popełniane przez uczniów błędy i doradza, jak je usunąć.

5. Zapisują infografikę we wskazanym folderze.

6. Prezentują efekty swojej pracy na ekranach monitorów.

 

Podsumowanie

Ocena wykonania zadania przez uczniów. Podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas lekcji.

 

Ewaluacja

Po zakończeniu zajęć zapraszam uczniów do wspólnej rozmowy o lekcji:

1. Jakie umiejętności ćwiczyliśmy na lekcji informatyki?

2. Wspólne omówienie trudności i błędów, które pojawiły się podczas wykonywania zadania.

3. Jak oceniacie pracę z programem Ms Word z użyciem monitora interaktywnego (czy były dla Was atrakcyjne, łatwe, trudne?).

Projekty unijne i nie tylko

ZOBACZ CO ROBIMY !!!

Nunc fermentum dapibus dolor et scelerisque. Curabitur commodo sed augue vitae auctor. Mauris lacus dui, venenatis vel molestie eu, gravida luctus lorem. Suspendisse arcu urna, viverra quis urna quis, porttitor aliquam tellus.

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych „ Zdrowo jem, więcej wiem”. Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i składa się z Konkurs z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania 1 lub 2 bloki zadań, w których skład wchodzą lekcje, konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkania z rodzicami. Zespół Pierzaste brokułki zrealizował dwa etapy.
Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 aktywnie włączyła się w trwający „ Rok Szkoły w Ruchu”, który został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej. Wszystkie działania „ Roku Szkoły w Ruchu” promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Jedna z propozycji jest akcja „ Ćwiczyć każdy może”, w ramach której postanowiliśmy aktywnie wypełnić czas uczniów nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego.
Gmina Mochowo w okresie od 3 września 2012 r. – do 28 czerwca 2013 r. realizuje projekt systemowy pt. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9. 1. 2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.
Treść w przygotowaniu.
Treść w przygotowaniu.
"Aktywna tablica- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK"

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image